skip to Main Content
0251 65 95 33 algemeen(at)hetkronendak.nl

Huisvesting, verzorging en begeleiding

Naast huisvesting bieden we in Het Kronendak persoonlijke verzorging en begeleiding. Bij persoonlijke verzorging denken we vooral aan praktische zaken als;

 • Schoonhouden van de kamer
 • Maaltijden bieden
 • Hulp bij wassen, aankleden e.d.

Ten aanzien van persoonlijke begeleiding zijn wij opvoeders in de ruime zin van het woord. Uitgangspunten hierbij zijn;

 • Persoonlijke groeimogelijkheden
 • Hechtingsmogelijkheden
 • Persoonlijke hygiëne
 • Zelfstandigheid aanleren

Persoonlijke groei

In Het Kronendak willen we de groei van het kind zo optimaal mogelijk begeleiden. Hiervoor hanteren we de volgende pedagogische uitgangspunten;

 • Affectie; het kind mag liefde en geborgenheid ervaren
 • Vergroten van de eigenwaarde; het kind mag zich gewaardeerd voelen. Complimenten vinden we erg belangrijk. Vooral in de communicatie met het kind leggen we de nadruk op wat het kind wel kan
 • Veiligheid; het kind mag zich geborgen voelen
 • Structuur; vaste opvoeders en duidelijke normen
 • Zelfstandigheid en onafhankelijkheid; we kunnen gepaste afstand houden indien de persoonlijke omstandigheden van het kind hierom vragen
 • Ontwikkelingsmogelijkheden; een scherp oog voor de kansen die het kind heeft zonder het te overvragen
 • Optimale lichamelijke verzorging; We vinden het belangrijk dat een kind er verzorgd en harmonieus uitziet.
 • Medische zorg; lichamelijke kwaaltjes effectief oplossen en tijdig deskundig advies inwinnen indien noodzakelijk
 • Harmonische woonomgeving

Om de kwaliteit van onze zorg te handhaven en te bewaken huren wij een onafhankelijke orthopedagoog in van EsDeGe-Reigersdaal. Eén keer in de zes weken hebben wij een ochtend overleg met hem over de kinderen, waarbij hij ons nieuwe en verhelderende gezichtspunten aanreikt.

Voor ieder kind maken wij jaarlijks een ondersteuningsplan welke wij met de orthopedagoog en ouders of gezinsvoogd/plaatser bespreken. Dit is een belangrijk moment om perspectief en ontwikkeling in kaart te brengen.

We onderhouden nauw contact met de scholen, dagbestedingscentra en therapeuten die met het kind werken. Dit stemmen we zorgvuldig af met ouders.

Ondersteuning afbeelding
Ondersteuning afbeelding 2
Back To Top