skip to Main Content
0251 65 95 33 algemeen(at)hetkronendak.nl

Gezinshuis

We kiezen met volle overtuiging voor een gezinshuis. Een gezinshuis is kleinschalig en biedt vaste verzorgers.

Wij vinden het voor een kind van groot belang dat het opgroeit in een veilige overzichtelijke omgeving met vaste verzorgers. Deze bieden hechtingsmogelijkheden, geborgenheid en veiligheid. Zij bieden optimale duidelijkheid en structuur. Je kunt immers pas goed weten wat er gisteren is afgesproken of gebeurd als je er zelf ook bij bent geweest.

Vanuit onze ervaring in de jeugdhulpverlening weten wij dat er ontzettend vaak over duidelijkheid en structuur wordt gesproken. Het zijn inderdaad belangrijke pedagogische punten maar wij vinden dat er meer is.

Wij vinden het voor een kind noodzakelijk dat het affectie en hechtingsmogelijkheden heeft in zijn woonomgeving. In Het Kronendak willen we dit bieden. We hebben tijd en rust om een kind op schoot te nemen. Het wederzijdse vertrouwen dat hiervoor nodig is kan ontstaan doordat wij altijd aanwezig zijn.

Indien een kind behoefte heeft aan een afstandelijke benadering kunnen wij dit tijdig signaleren en zullen dit respecteren.

Het Kronendak is een ‘genormaliseerde’ woonomgeving. We doen zelf de boodschappen. We wonen in het dorp en net als in een gewoon gezin komen er veel verschillende mensen over de vloer.

Wij willen ieder kind het gevoel geven dat het een waardevol en bijzonder mens is met veel groeimogelijkheden en een mooi toekomstperspectief.

In een kleinschalige voorziening als Het Kronendak hebben we inmiddels bewezen dat we hierin veel te bieden hebben.

Ouders

Regelmatig overleg met de ouders (of verzorgers en naaste familie) stellen we erg op prijs. Als dienstverleners hebben we de ouders hierin veel te bieden. In grove lijnen kunnen we vier onderwerpen onderscheiden die meer of minder aan de orde komen.

  1. Praktische zaken als kleding, thuisbezoek, gezondheid, bedtijden, etc
  2. Het omgaan met inhoudelijke aspecten van de opvoeding; omgaan met frustratie, eetgewoontes, taalgebruik, huishoudelijke taken etc., waarbij het belangrijk is om zoveel mogelijk op één lijn te komen.
  3. Vaststellen van een toekomstperspectief. Verwachtingen formuleren op langere termijn ten aanzien van wonen, dagbesteding, vaardigheden etc.
  4. In kaart brengen van de ontwikkelingsmogelijkheden en een strategie ontwikkelen om deze te realiseren.

Wij willen graag dat ouders een centrale plaats blijven houden in het leven van de kinderen.

We bieden weliswaar affectie en hechtingsmogelijkheden maar zullen deze centrale plaats nooit overnemen. Voor het kind zijn wij Nico en Dorina en vinden het absoluut ongewenst dat zij ons pappa of mamma zullen noemen.

Tegenover het kind zullen we altijd positief spreken over de ouders en waar nodig benadrukken dat zij degenen zijn die de uiteindelijke verantwoordelijkheid hebben.

Het is een belangrijke voorwaarde dat ouders achter het wonen op Het Kronendak staan. Dan kunnen we gezamenlijk optrekken in het belang van het kind.

Visie afbeelding 1
Visie afbeelding 2
Back To Top